Прием за 2017/2018 учебна година
  КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
  ЕДНОСМЕННО ОБУЧЕНИЕ
  ОРИГИНАЛЕН МОДЕЛ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
  ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСПЕХ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
  ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ОТ ПЪРВИ КЛАС
  ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК ОТ ПЕТИ КЛАС
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ І КЛАС
  ЦЕЛОДНЕВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ОТ I ДО VII КЛАС
  СИГУРНОСТ ЗА ДЕЦАТА
  НАДЕЖДНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕСписък на приетите деца в ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА за учебната 2017/2018 годинаПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС
    121 СУ организира групи за предучилищна подготовка на 5 и 6 годишни деца.
   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Ако Вашето дете е на възрастта за подготвителен клас, то при нас го очакват:
Топлина, нежност и отговорност от опитни учители и специалисти;
Целенасочена предучилищна подготовка и диагностика;
Занятия в приветливи и уютни класни стаи;
Целодневно обучение от 8.00 до 14.00 часа;
Извънкласни дейности по желание от 13.00 до 18.00 часа;
виж още...
     Списък на приетите ученици в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2017/2018 година след второ класиране

СЪОБЩЕНИЕ

ПЪРВИ КЛАС
   За новата учебна година 121 СУ организира прием на ученици в първи клас. Ще бъдат приети 66 първокласници, разпределени в 3 паралелки по 22 ученици с допълнителни часове по български език и литература, математика и английски език.
   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Ако имате бъдещи ученици за първи клас, то нашето училище може да бъде любимото и различното, защото тук ги очакват:
I. САМОСТОЯТЕЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV КЛАС С ВСИЧКИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРЕДИМСТВА:
Просторни и слънчеви класни стаи ;
Ергономична училищна мебел, с постоянно място за всяко дете;
виж още...

    ПЕТИ КЛАС
За новата учебна 2017/2018 година 121 СУ обявява прием за ученици в ПЕТИ КЛАС.
Приемът е по документи за завършен начален етап на обучение.
121 СУ осигурява целодневно обучение за учениците от V-VІІ клас в два учебни модула:
Първи модул от 7.45 до 14.15часа:
урочни дейности по предмети от задължителната подготовка;
два чужди езика по избор/английски и руски/;
информационни технологии;
свободноизбиаема подготовка по интереси;
Втори модул от 13.30/14.30 часа до 18.00 часа-ПИГ:
организиран отдих и физическа активност- 2 часа;
самоподготовка- 2 часа;
занимания по интереси: спорт, посещение на театрални представления, изложби, хор.
Заявление за 5 клас

         ОСМИ КЛАС
За учебна 2017/2018 година 121 СУ обявява прием за ученици в ОСМИ КЛАС профил "Хуманитарни науки". Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование: Български език и литература и История и цивилизация.
График на дейностите по приемането на ученици след завършен седми клас
Тук ги очаква:
едносменно обучение- от 7.45 до 14.15 часа;
изучаване на чужди езици– английски и руски;
информационни технологии;
разширено изучаване на профилиращи предмети: Български език и литература, Английски език, История и цивилизация, География и икономика;
спорт-тенис на корт, фитнес, футбол, волейбол, баскетбол;
Заявление за 8 клас
     ДЕВЕТИ КЛАС
За 2017/2018 учебна година 121 СУ обявява прием за ученици в ДЕВЕТИ КЛАС– НЕПРОФИЛИРАНА общообразователна подготовка.
Приемът е по документи за завършен осми клас.
График на дейностите по приемането на ученици след завършен осми клас

След трето класиране има 6 свободни места


Тук ги очаква:
едносменно обучение- от 7.45 до 14.15 часа;
изучаване на чужди езици– английски и руски;
информационни технологии;
свободен избор на предмети от задължително избираема подготовка, с цел успешно представяне на държавните зрелостни изпити;
спорт - тенис на корт, фитнес, футбол, волейбол, баскетбол;
Заявление за 9 клас