КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
  ЕДНОСМЕННО ОБУЧЕНИЕ
  ОРИГИНАЛЕН МОДЕЛ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
  ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСПЕХ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
  ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ОТ ПЪРВИ КЛАС
  ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК ОТ ПЕТИ КЛАС
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ І КЛАС
  ЦЕЛОДНЕВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ОТ I ДО VII КЛАС
  СИГУРНОСТ ЗА ДЕЦАТА
  НАДЕЖДНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

          Уважаеми ученици,
          Уважаеми родители,
Учебните занятия за периода 07.02.2018г.-09.02.2018г. ще се провеждат съответно с програмата за сряда, четвъртък и петък от първия учебен срок.

                                                                                    От ръководството на 121 СУ
Промяна на телефонните номера на 121 СУ от 20.01.2018г.
Инициатива на Обществения съвет на 121 СУ - тениска с лого на училището и надпис "Свободата е свято нещо!"-думи на Георги Измирлиев.


Отчет за дейността на Обществения съвет към 121 СУ „Георги Измирлиев“ през 2016-2017г.Уважаеми родители,

От 16.10.2017г. в 121 СУ „Георги Измирлиев“ стартират всички извънкласни дейноти. Заниманията ще се провеждат в училище със следния график:
Английски език- AVO Bell, I-ва група- понеделник и сряда, 16.00-17.00ч., II-ра група- понеделник и сряда, 17.00-18.00ч.
Спортни танци- Sofia Dance, понеделник и сряда от 15.00 до 16.00ч.
Шахмат- СК „ЦСКА“- четвъртък и петък, 15.00 – 16.00ч.
Футбол- ФK “Лъвчета“, вторник и четвъртък, 15.00-16.00ч.
Гимнастика- СК „Олимпия-2005“, I-ва група- понеделник, сряда и петък, 15.00-16.00ч., II -ра група- понеделник, сряда и петък, 16.00-17.00ч.
Джудо- СК „Олимпия-2005“, понеделник, сряда и петък, 17.00-18.00ч.
Карате- СК „Олимпия-2005“, I-ва група- вторник и четвъртък, 15.00-16.00ч., II-ра група- вторник и четвъртък, 16.00-17.00ч.


На 26.10.2017г./четвъртък/ от 18.00ч. ще се проведе родителската среща по паралелки за всички ученици от 121 СУ.

Уважаеми родители и ученици, в рубриката "Полезна информация" са публикувани предложения за сформиране на групи за занимания по интереси и групи за преодоляване на обучителни затруднения по проект "Твоят час".

Заповед с класираните кандидати за изпълнители на извънкласни дейности в 121 СУ "Георги Измирлиев".
Конкурс за изпълнители на извънкласни дейности в 121 СУ "Георги Измирлиев".
Обява за удължаване на срока

   Нашето училище се намира на територията на район „Триадица”. Както през далечната 1972 година, така и днес, то е сред успешните и предпочитани училища на град София.
121 СУ обучава ученици от подготвителен до дванадесети клас в удобна и приветлива учебна среда:

   Самостоятелен учебен комплекс за учениците от подготвителен до ІV клас с всички функционални предимства:
класни стаи за всяка паралелка;
компютърна зала с интернет и мултимедия;
физкултурни салони и спортни игрища – тенис корт, тенис маса,
  футбол, народна топка, волейбол, баскетбол и други;
кабинет за интерактивно обучение на правилата за безопасно движение по пътищата и улиците;

игротека за весели игри и занимания по интереси;
ученически стол и бюфет;
медицинско обслужване;
районен логопед.

   Учениците от V до ХІІ клас учат в своя учебно –техническа среда:
класни стаи за всяка паралелка;
кабинети по: български език и литература, история, география, физика, химия, биология, музика, изобразително изкуство,
  информационни и комуникационни технологии, чужди езици, по безопасно движение по пътищата и улиците, домашен бит и техника;
физкултурен салон, спортни зали и фитнес;

   121 СУ има важен приоритет– нашите ученици, знаещи и можещи личности!

   121 СУ е едно различно място за учене и възпитание, защото:
121 СУ осъществява учебно – възпитателен процес на едносменен режим за всички ученици от първи до дванадесети клас.
121 СУ реализира целодневната организация на обучение за учениците от подготвителен до седми клас.
121 СУ е първото държавно училище, което през учебната 2009/2010 година въведе модел на целодневен режим на обучение за учениците от пети до седми клас.
121 СУ е едно от първите училища, които през 1992 година реализираха Плана за ранно чуждоезиково обучение от първи клас и втори чужд език от пети клас, което продължава да прави и сега.

   121 СУ притежава екип от учители – успешни лидери, които създават:
подкрепяща емоционална среда за всеки ученик;
амбициозна и вдъхновяваща визия за учене;
обучение чрез ефективни методи за успех и личностно развитие;

    121 СУ е едно от първите училища в България, на територията на което има собствена площадка за интерактивно обучение на учениците на правилата за движение. Построена по наш проект и чрез наши средства, тя целогодишно обучава децата в ситуации на безопасно поведение по пътищата и улиците.

    121 СУ осигурява надеждна охрана на своите ученици, чрез денонощна система за видеонаблюдение.