КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
  ЕДНОСМЕННО ОБУЧЕНИЕ
  ОРИГИНАЛЕН МОДЕЛ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
  ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСПЕХ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
  ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ОТ ПЪРВИ КЛАС
  ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК ОТ ПЕТИ КЛАС
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ І КЛАС
  ЦЕЛОДНЕВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ОТ I ДО VII КЛАС
  СИГУРНОСТ ЗА ДЕЦАТА
  НАДЕЖДНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

          Уважаеми ученици,
          Уважаеми родители,
Тържественото откриване на новата учебна 2017/2018 година ще се
състои на 15 септември 2017г./петък/ от 10:00 часа в двора на 121 СУ.
Очакваме учениците 15 минути по-рано от обявения час.
След ритуала учениците ще получат указания от класните си
ръководители за предстоящата учебна година.
                                                                                    От ръководството на 121 СУРодителската среща за подготвителна група и първи клас по паралелки ще се проведе на 11.09.2017г.от 18.00 часа.
Разпределение на учениите от първи клас по паралелки    Списък на учениите от подготвителна група


Конкурс за изпълнители на извънкласни дейности в 121 СУ "Георги Измирлиев".

Обява за удължаване на срока

   Нашето училище се намира на територията на район „Триадица”. Както през далечната 1972 година, така и днес, то е сред успешните и предпочитани училища на град София.
121 СУ обучава ученици от подготвителен до дванадесети клас в удобна и приветлива учебна среда:

   Самостоятелен учебен комплекс за учениците от подготвителен до ІV клас с всички функционални предимства:
класни стаи за всяка паралелка;
компютърна зала с интернет и мултимедия;
физкултурни салони и спортни игрища – тенис корт, тенис маса,
  футбол, народна топка, волейбол, баскетбол и други;
кабинет за интерактивно обучение на правилата за безопасно движение по пътищата и улиците;

игротека за весели игри и занимания по интереси;
ученически стол и бюфет;
медицинско обслужване;
районен логопед.

   Учениците от V до ХІІ клас учат в своя учебно –техническа среда:
класни стаи за всяка паралелка;
кабинети по: български език и литература, история, география, физика, химия, биология, музика, изобразително изкуство,
  информационни и комуникационни технологии, чужди езици, по безопасно движение по пътищата и улиците, домашен бит и техника;
физкултурен салон, спортни зали и фитнес;

   121 СУ има важен приоритет– нашите ученици, знаещи и можещи личности!

   121 СУ е едно различно място за учене и възпитание, защото:
121 СУ осъществява учебно – възпитателен процес на едносменен режим за всички ученици от първи до дванадесети клас.
121 СУ реализира целодневната организация на обучение за учениците от подготвителен до седми клас.
121 СУ е първото държавно училище, което през учебната 2009/2010 година въведе модел на целодневен режим на обучение за учениците от пети до седми клас.
121 СУ е едно от първите училища, които през 1992 година реализираха Плана за ранно чуждоезиково обучение от първи клас и втори чужд език от пети клас, което продължава да прави и сега.

   121 СУ притежава екип от учители – успешни лидери, които създават:
подкрепяща емоционална среда за всеки ученик;
амбициозна и вдъхновяваща визия за учене;
обучение чрез ефективни методи за успех и личностно развитие;

    121 СУ е едно от първите училища в България, на територията на което има собствена площадка за интерактивно обучение на учениците на правилата за движение. Построена по наш проект и чрез наши средства, тя целогодишно обучава децата в ситуации на безопасно поведение по пътищата и улиците.

    От началото на 2016/2017 учебна година 121 СУ участва в проект "Твоят час"-. В свободното им от учене време те пеят, рисуват, аранжират, изследват, откриват...- творят и успяват заедно. Учениците избраха да се включат в следните извънкласни дейности: Ателие "Творческа работилница" - занимания по интереси;
В чудния свят на изкуството - занимания по интереси;
Занимателни, логически и стратегически игри - занимания по интереси;
Играя и уча шах и английски език- занимания по интереси;
Млад журналист – занимания за преодоляване на обучителни затруднения;
Млад природолюбител - занимания по интереси;
Полезна математика за втори клас – занимания за преодоляване на обучителни затруднения;
Полезна математика за седми клас – занимания за преодоляване на обучителни затруднения;
Приказен свят - занимания по интереси;
Природата около нас - занимания по интереси;
Тренировки по български език за втори клас – занимания за преодоляване на обучителни затруднения;
Уча и играя с компютъра - занимания по интереси;
Галерия-бродерия - занимания по интереси;
Език мой-враг мой! – занимания за преодоляване на обучителни затруднения;
Клуб "Екология" - занимания по интереси;
Математиката не е трудна- занимания за преодоляване на обучителни затруднения;

    121 СУ осигурява надеждна охрана на своите ученици, чрез денонощна система за видеонаблюдение.